Η Ωραία Μυτιλήνη

Ωραία Μυτιλήνη

Η ιστορία της ξεκινάει από το 1948, και από το 2000 έως σήμερα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Η ψαροταβέρνα ανακαινίσθηκε δύο φορές, το 2007 στον εσωτερικό χώρο και το 2009 στον εξωτερικό. Στο τιμόνι του μαγαζιού ο κ. Ανδρέας, ο οποίος εδώ και χρόνια συνεχίζει με επιτυχία την παράδοση στο καλό και ποιοτικό φαγητό.  

Orea Mitilini

Est.1948

It s history begins in 1948, and since 2000 it has been operating under a new direction. The fish tavern was renovated twice, in 2007 in the interior and in 2009 abroad. At the helm of the restaurant Mr. Andreas, who for years has successfully continued his tradition of good and quality food.